Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling rekenfactor 2017 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Geldend van 16-02-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 februari 2018, kenmerk 1293074-173111-WJZ, houdende vaststelling van de rekenfactor ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers voor het jaar 2017

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis