Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsbesluit Deelreglement Suppletie van Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intrekkingsbesluit Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid

Besluit:

Artikel 1

Het volgende reglement wordt ingetrokken:

Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, (stcrt. 2013, 35631), zoals laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2017 (stcrt. 2016, 63473).

Artikel 2

Ten aanzien van de beschikkingen die nog niet rechtens onaantastbaar zijn geworden en waar ter motivering wordt verwezen naar het besluit genoemd in artikel 1, blijft dat besluit van toepassing.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 17 januari 2018

Directeur/Bestuurder Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp