Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 14, versie 2)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1 Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving van toepassing op instellingen die zich bezig houden met dierproeven tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

, 10 januari 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze,

R.J.T. van Lint

Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Red: Gepubliceerd op www.nvwa.nl.]