Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Instituut Fysieke Veiligheid, periode vanaf 2013

Geldend van 19-01-2018 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Instituut Fysieke Veiligheid

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van het Instituut Fysieke Veiligheid over de periode vanaf 2013 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst

wordt afgesloten vanaf per 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]