Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

In de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals deze wet op 31 december 2011 luidde, wordt in artikel 8.18a, tweede lid, ‘€ 210’ vervangen door: € 212.

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Kostenwet invordering rijksbelastingen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet bankenbelasting.]

Artikel XI

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling directe belastingen 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën

M. Snel