Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging adviseur Regie aanpak regionale knelpunten [...] Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2017, nr. WJZ/17172017, voor de adviseur Regie aanpak regionale knelpunten en regio deals van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging adviseur Regie aanpak regionale knelpunten en regio deals van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de adviseur Regie aanpak regionale knelpunten en regio deals van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verkennen van de inrichting van een nieuwe organisatieonderdeel voor de regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals binnen het ministerie.

  • 2 Aan de adviseur Regie aanpak regionale knelpunten en regio deals van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het voeren van de regie over de aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regionale deals en de in het kader daarvan aan te wenden financiële middelen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

H. Paul

de secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina