Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid

Geldend van 03-01-2018 t/m heden

Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid

De Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Besluit:

Artikel 3

De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking per 3 januari 2018.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid.

Amsterdam, 12 december 2017

M.W.L. van Vroonhoven,

bestuursvoorzitter

G.J. Everts,

bestuurslid