Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2018

Geldend van 21-12-2017 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2018

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2018 vastgesteld op 0,120123%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2018 vastgesteld op 0,075519%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 12 december 2017

A. Paling

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur UWV