Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2018

Geldend van 21-12-2017 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2018

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 12 december 2017

A. Paling

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina