Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling huurtoeslaggrenzen 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2017, nr. 2017-0000603382, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2018)

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag en het Besluit op de huurtoeslag

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Besluit op de huurtoeslag.]

§ 2. Vaststelling van bedragen en factoren ingevolge de Wet op de huurtoeslag

Artikel 3

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 15.925;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 20.600;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 17.325;

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 23.200.

Artikel 4

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

huishoudens

factor-a

factor-b

Eenpersoons

0,000000684366

0,002171483654

Meerpersoons

0,000000387746

0,002116315615

Eenpersoonsouderen

0,000000985639

-0,005167396290

Meerpersoonsouderen

0,000000587777

-0,004821329602

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huurtoeslaggrenzen 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren