Regeling koopsubsidieplafond 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2017, nr. 2017-0000603384, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het jaar 2018 (Regeling koopsubsidieplafond 2018)

Terug naar begin van de pagina