Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-12-2023.]
Geldend van 15-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2017, kenmerk 1251515-169799-BPZ, houdende taakverdeling met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Paul Blokhuis, is, binnen de grenzen van het door mij vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

  • a. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers;

  • b. geestelijke gezondheidszorg;

  • c. maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

  • d. preventie;

  • e. gezondheidsbevordering (leefstijl);

  • f. het VWS-domein voor de BES eilanden;

  • g. maatschappelijke diensttijd.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina