Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke beleidsregel anticiperend handhaven start- en landingsbaan Luchthaven Maastricht[Regeling vervalt per 01-01-2019.]

Geldend van 13-12-2017 t/m heden

Tijdelijke beleidsregel anticiperend handhaven start- en landingsbaan Luchthaven Maastricht

Artikel 1

Tegen overtreding van het bepaalde in artikel 8.70, tweede lid, juncto artikel 8.44, vijfde lid, juncto 8.19, 8.20 en 8.21 van de Wet luchtvaart zal niet handhavend worden opgetreden indien en voor zover deze overtreding ziet op het operationele gebruik van het andere deel van de start- en landingsbaan van de luchthaven Maastricht dan omschreven is in artikel 3 van de Omzettingsregeling luchthaven Maastricht.

Artikel 2

Met inachtneming van het bepaalde in het eerste artikel, wordt de Omzettingsregeling luchthaven Maastricht voor het overige onverkort gehandhaafd.

Artikel 3

  • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. Als de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt gepubliceerd, wordt uitgegeven na 6 december 2017, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van deze Staatscourant, en werkt zij terug tot en met 6 december 2017.

  • 2. Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2019 of zoveel eerder als het Luchthavenbesluit Maastricht in werking treedt.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Tijdelijke beleidsregel anticiperend handhaven start- en landingsbaan Luchthaven Maastricht.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

De Inspecteur Generaal Leefomgeving en Transport,

J.A. van den Bos