Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling eerste dag aanvraag subsidies ter bevordering van het publieke [...] Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geldend van 06-12-2017 t/m heden

Besluit van de Referendumcommissie van 1 december 2017 tot vaststelling van de eerste dag waarop een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend voor activiteiten die tot doel hebben het publieke debat in Nederland te bevorderen over de aan het referendum onderworpen Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) (Stb. 2017, nr. 317)

Enig artikel

De eerste dag waarop een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend voor activiteiten die tot doel hebben het publieke debat in Nederland te bevorderen over de aan het referendum onderworpen Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) (Stb. 2017, nr. 317) wordt vastgesteld op 15 december 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De referendumcommissie,

namens deze,

M.C. van der Laan

Voorzitter