Beëindiging NWO Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties per 1 januari 2018

Geldend van 05-12-2017 t/m heden

Beëindiging NWO Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 beëindigt NWO de volgende subsidie-instrumenten:

  • Stimuleringsfonds Open Access Publicaties

  • Stimuleringsfonds Open Access Conferenties.

NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit beide fondsen na.

Tot 1 januari 2018 is het voor onderzoekers nog mogelijk een aanvraag voor deze fondsen in te dienen. Zie de informatie over beide Stimuleringsfondsen op de website van NWO. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/index.html

Voor zowel publicaties als conferenties geldt dat alleen aanvragen die uiterlijk op 31 december 2017 zijn ontvangen in behandeling worden genomen. Voor publicaties geldt bovendien dat aanvragen binnen 6 maanden na definitieve publicatie moeten zijn ingediend. Ten aanzien van een conferentie geldt dat deze uiterlijk vóór 1 juli 2018 moet plaatsvinden.

NWO heeft de Stimuleringsfondsen in 2010 ingesteld voor het bekostigen van open access-publicaties en voor activiteiten die open access onder de aandacht brengen tijdens wetenschappelijke conferenties. De Stimuleringsfondsen hebben sinds hun openstelling een duidelijke functie gehad om het open access publiceren te stimuleren.

NWO is van mening dat de wetenschappelijke wereld nu voldoende bekend is met het belang van open access publiceren.

Toegenomen mogelijkheden open access

Inmiddels zijn er veel meer mogelijkheden voor auteurs om hun publicaties open access beschikbaar te maken zonder dat hiervoor publicatiekosten zijn verschuldigd. Dit is mede dankzij de open access-overeenkomsten van de Nederlandse universiteiten met de wetenschappelijke uitgevers. Verder zijn er steeds meer open access-tijdschriften en -platforms die geen publicatiekosten in rekening brengen.

Als deze mogelijkheid niet bestaat, is het ook mogelijk om het artikel in een (universitaire) repository te deponeren zonder publicatiekosten voor de auteur (de zogenaamde groene route).

Nwo groot voorstander van open access en open science

NWO is een groot voorstander van open access en open science. Op dit terrein werkt NWO met vele partijen nauw samen aan het realiseren van de ambities uit het Nationaal Plan Open Science. Een gemeenschappelijk doel is om open access publiceren voor alle onderzoekers in Nederland in 2020 te realiseren.

De NWO-voorwaarden voor open access publiceren zijn terug te vinden in de NWO Subsidieregeling 2017. Deze subsidieregeling is van toepassing op onderzoek dat is gebaseerd op NWO- brochures dan wel calls for proposals die zijn gepubliceerd op of na 1 mei 2017. In artikel 4.1.1.,tweede lid van deze Subsidieregeling is bepaald dat projectresultaten op het moment van publicatie direct openbaar toegankelijk dienen te zijn.

Terug naar begin van de pagina