Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten vijf en tien euro met als thema Stelling van Amsterdam (serie Nederlands Werelderfgoed)

Geldend van 07-12-2017 t/m heden

Besluit van 21 november 2017, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro met als thema de Stelling van Amsterdam die in 2017 worden uitgegeven in de serie Nederlands Werelderfgoed

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017, nr. 2017-0000208609, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt met als thema de Stelling van Amsterdam die worden uitgegeven in de serie Nederlands Werelderfgoed zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: aan de linkerzijde op de achtergrond Onze beeltenis en face en op de voorgrond Onze beeltenis en profil, rechtsonder het koninklijk wapen en langs de rand de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN»;

   Bijlage 259410.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: onder het midden het torenfort aan de Ossenmarkt in Weesp met linksboven de in cirkelvorm weergegeven tekst «De Stelling van Amsterdam Nederlands werelderfgoed 2017» met daarbinnen een golfpatroon, en rechtsboven de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO» alsmede het teken van de Muntmeester en het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en langs de rand de namen van de 45 forten die deel uitmaken van de Stelling van Amsterdam.

   Bijlage 259411.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 december 2017. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 6 december 2017, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 7 december 2017.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 november 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de eerste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina