Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld op 1,60%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 14 november 2017

A. Paling

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina