Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/271646, houdende vaststelling van het Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 10.3 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Vast te stellen het Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3), dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Dit besluit en de toelichting worden in de Staatscourant geplaatst.

De bijlage wordt niet in de Staatscourant geplaatst, maar kan worden ingezien op www.lap3.nl.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.lap3.nl.]