Regeling wijziging en vaststelling percentages en bedragen voor Caribisch Nederland consumentenprijsindexcijfers voor 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2017, 2017-0000180620, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2018

Artikel II. Vaststelling bedragen en percentage premie Wet algemene ouderdomsverzekering BES

 • 2

Het percentage van de premie, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES wordt vastgesteld op 25%.

Artikel VIII. Vaststelling bedragen en premiepercentage Wet ongevallenverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt voor een werknemer met een zesdaagse werkweek vastgesteld op:

  • a. USD 105,91, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 135,45, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 126,28, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt voor een werknemer met een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen vastgesteld op:

  • a. USD 127,09, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 162,54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 151,54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel IX. Vaststelling bedragen en premiepercentage Wet ziekteverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES, voor een werknemer met een zesdaagse werkweek, bedraagt:

  • a. USD 105,91, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 135,45, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 126,28, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES, voor een werknemer met een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen, bedraagt:

  • a. USD 127,09, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 162,54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en

  • c. USD 151,54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

Terug naar begin van de pagina