Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 november 2017, kenmerk 1258503-170318-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2018 (Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018)

Artikel 1

De standaardpremie, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt voor het berekeningsjaar 2018 vastgesteld op € 1.546.

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Regeling zorgverzekering.]

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins