Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 17 november 2017 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) (PbEU 2014, L 352) (Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 17 juli 2017, 2017-0000131798, directie Financiële Markten;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) en de artikelen 4:22, eerste lid en 4:25, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 augustus 2017, nr.W06.17.0226/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 14 november 2017, 2017-0000215354, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten in werking treedt.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Uitgegeven de achtentwintigste november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus