Besluit vaststelling selectielijst Commissariaat voor de Media vanaf 1 januari 2017

Geldend van 26-11-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Commissariaat voor de Media vanaf 1 januari 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van het Commissariaat voor de Media vanaf 1 januari 2017 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst

wordt afgesloten per 31 december 2016.

Uit het BSD-MLB:

worden per 31 december 2016 de volgende handelingen afgesloten:

  • 14.1 Voorlichting en advies H71, H72, H75

  • 14.2 Concessies voor landelijke omroep H79 en H80, H85

  • 14.3 Zendtijdtoewijzing H93, H99 en H100, H102, H104, H184, H224 en H225, H227 t/m H229, H238 en H239, H244

  • 14.4 Overige regelgeving en besluitvorming H123, H124, H127, H130, H132, H134 en H135, H180, H214, H245, H262 t/m H267, H270 t/m H275, H277, H280 en H281, H283 en H284, H291 t/m H293, H296, H305, H311

  • 14.5 Toewijzing van reclame-inkomsten H230

  • 14.6 Bekostigen van omroepinstellingen H353, H357 t/m H360, H362 t/m H367, H371 en H372, H376, H379 t/m H383

  • 14.7 Verantwoording H415

  • 14.8 Toezicht / handhaving HH466 t/m H469

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 november 2017

Terug naar begin van de pagina