Besluit verzekerde bedragen NVKS

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Bestuursbesluit van 14 november 2017 inzake het vaststellen van de minimale hoogte van de verzekerde bedragen en het maximale eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Besluit NVKS)

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen;

Stelt het volgende besluit vast:

Artikel 1

Het verzekerd bedrag per aanspraak, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder b, van de NVKS bedraagt:

  • a. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;

  • b. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;

  • c. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;

  • d. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Artikel 2

Het eigen risico, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder d, van de NVKS bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

De voorzitter van het bestuur,

P.J.A.M. Jongstra

Terug naar begin van de pagina