Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 25 oktober 2017, houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter voor gerechtsdeurwaarders en notarissen (Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 5 september 2017, nr. 2123973,

Gelet op artikel 43b, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 103c, tweede lid, van de Wet op het notarisambt;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 september 2017, nr. W03.17.0283/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2135455;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de tiende november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina