Regeling vaststelling geraamde gemiddelde nominale premie voor 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 oktober 2017, kenmerk 1248964-169715-Z, houdende vaststelling van de geraamde gemiddelde nominale premie voor 2018

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B. Bruins

Terug naar begin van de pagina