Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 oktober 2017, kenmerk 1238942-168244-Z, houdende vaststelling per 1 januari 2018 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit langdurige zorg.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wmo 2015.]

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn