Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Geldend van 19-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, 2017-0000163620, tot vaststelling van het formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;

Besluit:

Artikel 1

Als formulier als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, wordt vastgesteld het formulier dat is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

  • 2 Een formulier als bedoeld in het eerste lid dat is ondertekend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, kan uiterlijk tot 1 april 2018 worden ingediend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 oktober 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, 2017-0000163620, tot vaststelling van het formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Bijlage 259297.png
Bijlage 259299.png
Bijlage 259300.png
Bijlage 259301.png
Bijlage 259302.png
Bijlage 259303.png