Besluit vaststelling formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Geldend van 19-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, 2017-0000163620, tot vaststelling van het formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;

Besluit:

Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 oktober 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, 2017-0000163620, tot vaststelling van het formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Bijlage 259297.png
Bijlage 259299.png
Bijlage 259300.png
Bijlage 259301.png
Bijlage 259302.png
Bijlage 259303.png
Terug naar begin van de pagina