Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling munttekens

Geldend van 10-10-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2017, 2017-174962, directie Financiële Markten, tot vaststelling van het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en het teken van de Muntmeester (Regeling munttekens)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 6a, derde lid, van de Muntwet 2002;

BESLUIT:

Artikel 1

Het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt is:

Bijlage 259247.png

Artikel 2

Het teken van de Muntmeester voor munten uitgegeven vanaf 10 oktober 2017 is:

Bijlage 259248.png

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling munttekens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes