Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 september 2017, nr. PO/B&S/1255822, houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2018 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2018)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97, vierde en vijfde lid, en artikel 98, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 4. Aanvullende bekostiging in verband met het prijspeil voor Sint Eustatius en Saba

  • 1 Het bevoegd gezag van de scholen op Sint Eustatius en Saba ontvangt per school aanvullende bekostiging in verband met het prijspeil.

  • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 16 procent van de voor een school berekende bekostiging op grond van de artikelen 2 en 3.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging in verband met geïsoleerde ligging

  • 1 Indien in een openbaar lichaam slechts één school is gevestigd ontvangt het bevoegd gezag van die school aanvullende bekostiging.

  • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid bedraagt USD 102.619,25.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina