Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, Vreemdelingenbesluit 2000[Regeling vervallen per 01-04-2018.]

Geldend van 01-10-2017 t/m 31-03-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 september 2017, nummer 2126407, tot tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 4.17b, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Gehoord de Commandant van de Koninklijke Marechaussee;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2018]

Met toepassing van artikel 4.17b van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt tijdelijk afgeweken van artikel 4.17a, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 september 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff