Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing computercrisisteams

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 september 2017, nr. 2128513, houdende aanwijzing van computercrisisteams als bedoeld in de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Regeling aanwijzing computercrisisteams)

Artikel 1

Als computercrisisteams als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b, en 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity, worden aangewezen de nationale computercrisisteams van de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing computercrisisteams.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff