Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader [...] doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018[Regeling vervalt per 01-01-2022.]

Geldend van 01-11-2017 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 september 2017, nr. VO/1238461, inzake vaststelling van het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor het kalenderjaar 2018

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, tweede lid van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor het kalenderjaar 2018 wordt vastgesteld op € 2.532.000.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker