Besluit tot geheimverklaring opdrachten in het kader van onderhoud Vredespaleis

Geldend van 01-11-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 september 2017, nr. MinBuza-2017.976436, tot geheimverklaring van opdrachten in het kader van onderhoud van het Vredespaleis

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2.23, aanhef en onder e, van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Opdrachten in het kader van onderhoud van het Vredespaleis en de daarbij behorende gebouwen en terreinen worden geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Namens deze:

Waarnemend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

W. van Ee

Terug naar begin van de pagina