Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit geheimverklaring opdracht voor operatie en onderhoud nieuwe regeringsvliegtuig

Geldend van 15-09-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 september, nr. IENM/BSK-2017/217047, houdende vaststelling tot geheimverklaring van de opdracht voor de operatie en het onderhoud van het nieuwe regeringsvliegtuig (Boeing BBJ 737 PH-GOV)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onder e, van de Aanbestedingswet 2012,

Besluit:

Artikel 1

De opdracht voor de operatie en het onderhoud van het nieuwe regeringsvliegtuig (Boeing BBJ 737 PH-GOV), inclusief tijdelijke vervangende toestellen en inclusief het zorgdragen voor vliegvervoer dat door het regeringsvliegtuig moet worden verricht in de periode totdat het nieuwe toestel gereed is, wordt geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus