Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling verminderingspercentage van periode 4 Regeling fosfaatreductieplan 2017

Geldend van 31-08-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 augustus 2017, nr. WJZ/17131527, tot vaststelling van het verminderingspercentage van periode 4 in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Regeling fosfaatreductieplan 2017;

Besluit:

Artikel 1

Het verminderingspercentage, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Regeling fosfaatreductieplan 2017, bedraagt 12% voor periode 4.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 augustus 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam