Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vergoedingen Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 2017

Geldend van 25-08-2017 t/m heden

Besluit vergoedingen Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 2017

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen wordt een arbeidsduurfactor toegekend van 0,219 in 2017.

  • 2 Aan de andere leden van de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen wordt een arbeidsduurfactor toegekend van 0,175 in 2017.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen.

’s-Gravenhage, 20 juli 2017

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

S. Gaastra,

directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging