Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018

DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2017 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2016;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2018. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff