Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling verkeersregelaars 2009 (vereenvoudiging aanstelling evenementenverkeersregelaars)

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 juli 2017, nr. IENM/BSK-2015/155134, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (vereenvoudiging aanstelling evenementenverkeersregelaars)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling verkeersregelaars 2009.]

Artikel II

De Regeling verkeersregelaars 2009, zoals deze luidde onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op:

  • a. de vóór dat tijdstip verleende aanstellingen van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd, zolang de termijn van de aanstelling niet is verstreken of die aanstelling niet is ingetrokken met inachtneming van genoemde regeling zoals die luidde vóór bedoeld tijdstip en

  • b. aanstellingen van eenmalige evenementenverkeersregelaars die dateren van vóór de inwerkingtreding ten behoeve van een evenement dat na inwerkingtreding plaatsvindt.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus