Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen (IB02-SPEC 46, versie 06) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van de wet- en regelgeving in het domein attractie en speeltoestellen tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Dat het Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen (IB02-SPEC 46, versie 06) met ingang van 1 september 2017 in werking zal treden.

  • 3. Het Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen (IB02-SPEC 46, versie 06) ter inzage te leggen bij de NVWA en dat het kan worden geraadpleegd op www.nvwa.nl.

  • 4. Dat het Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen (IB02-SPEC 46, versie 06) met ingang van 1 september 2017 het op 22 mei 2015 vastgestelde specifieke interventiebeleid vervangt.

, 17 juli 2017

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

voor deze,

R.J.T. van Lint

Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit