Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2017

[Regeling vervallen per 28-08-2017.]
Geldend van 24-07-2017 t/m 27-08-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 juli 2017, nr. WJZ/17119615, houdende een verbod op het vervoer van bijen in of vanuit een 3 km-gebied in Exloo en tot intrekking van de Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Emmen–Borger-Odoorn 2017 (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1992, L 268) en de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2017]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf de kruising Dorpsstraat (Ees)- Boerweg, Boerweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterweg.

 • 2. Oosterweg volgen in noordelijke richting tot aan Buinerweg.

 • 3. Buinerweg volgen in oostelijke richting tot aan Bosrand.

 • 4. Bosrand volgen in zuidelijke richting overgaand in Voorbosweg tot aan Boslaan.

 • 5. Boslaan volgen in noordelijke richting tot aan bosrand.

 • 6. Bosrand volgen in oostelijke richting overgaand in Exloërweg.

 • 7. Exloërweg volgen in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan Achterste Velddijk.

 • 8. Achterste Velddijk volgen in oostelijke richting tot aan Beeksdijk.

 • 9. Beeksdijk volgen in noordelijke richting tot aan Osdijk.

 • 10. Osdijk volgen in oostelijke richting tot aan Zuurdijk.

 • 11. Zuurdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Vosholtsdijk tot aan Nieuwe Dijk overgaand in 1e Exloermond tot aan Dreefleiding (water).

 • 12. Dreefleiding volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Exloërkijl Noord overgaand in Exloërkijl Zuid overgaand in Vrijheidslaan tot aan Noorderdiep.

 • 13. Noorderdiep volgen in zuidwestelijke richting tot aan Valtherblokken-Noord.

 • 14. Valtherblokken-Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Hondsrugweg.

 • 15. Hondsrugweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Odoornerweg.

 • 16. Odoornerweg volgen in westelijke richting overgaand in Valtherweg tot aan Hoofdstraat.

 • 17. Hoofdstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Borgerderweg overgaand in Odoorenerstraat overgaand in Dorpsstraat tot aan Boerweg.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2017.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juli 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze:

B. Leeftink

directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

Terug naar begin van de pagina