Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanaf 2005

Geldend van 26-07-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanaf 2005

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over de periode vanaf 2005 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19-06-2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Utrecht, 11-07-2017

Het Centrum Indicatiestelling Zorg,
namens deze,

de bestuurssecretaris,

R.S. Stoffels

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]