Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden schoonmakers in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2019.]
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden schoonmakers in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie

De Rijksoverheid is in 2016 de schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in eigen beheer gaan uitvoeren. Daartoe is de Rijksschoonmaakorganisatie opgericht. Op 6 februari 2015 is de Overeenkomst Arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie gesloten over de arbeidsvoorwaarden van schoonmaakmedewerkers die vanuit de marksector overkomen naar de Rijksschoonmaakorganisatie. Uitgangspunt van de overeenkomst is dat de betrokken schoonmakers er voor wat betreft de hoogte van het salaris niet op achteruit zullen gaan bij de overgang naar het Rijk. Uitvoering van die afspraken vergde enige aanpassing van de bestaande arbeidsvoorwaardelijke regelgeving. Deze aanpassingen zijn geregeld via het Besluit van 14 december 2015 (Stb 2015, 531) en daarbij zijn de salaristabellen voor de schoonmakers in dienst van de Rijksschoonmaakorganisatie vastgelegd in van bijlage C van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). In die salaristabellen was tot 1 januari 2017 voorzien in gelijkblijvend inkomensniveau voor de medewerkers, zodat zij geen achteruitgang in netto salaris zullen ervaren door de overkomst.

In de overeenkomst was de ambitie van partijen in het sectoroverleg Rijk opgenomen om 1 januari 2017 de functieprofielen en het loongebouw van het Rijk aan te passen vanwege het inbesteden van de schoonmaakwerkzaamheden. Nu dit nog niet is gerealiseerd wordt bijlage C van het BBRA 1984 op de in de overeenkomst beschreven wijze zodanig aangepast dat de schoonmakers er in salaris niet op achteruit gaan bij de overkomst naar de Rijksschoonmaakorganisatie. Bij het vaststellen daarvan is net als voor 2015 en 2016 netto op jaarbasis rekening gehouden met de vaste inkomenscomponenten salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

Nu de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2017–2018 is afgesloten zijn de salarisbedragen voor 2017 berekend. Daartoe zijn ten eerste berekeningen gemaakt waarmee het effect van belastingtarieven en pensioenpremies op de bedragen van bijlage C van het BBRA 1984 met ingang van 1 januari 2017 is vastgesteld. Op deze bedragen is vervolgens de loonsverhoging van 2% per 1 juli 2017 uit de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2017-2018 toegepast. De nieuwe salarisbedragen voor bijlage C van het BBRA 1984 die hiermee per 1 juli 2017 ontstaan worden door P-Direkt vanaf de maand juli 2017ook daadwerkelijk toegepast.

Schoonmakers die in vanaf 1 januari 2017 zijn overgekomen tot 1 juli 2017, ontvangen daarnaast van het bevoegd gezag van de Rijksschoonmaakorganisatie (de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in augustus een eenmalige compensatie-uitkering op basis van artikel 22a, eerste lid, van het BBRA 1984. Deze compensatie-uitkering bedraagt het verschil tussen de salarisbedragen van de huidige bijlage C van het BBRA 1984 en de berekende bedragen per 1 januari 2017 die zijn gebruikt om de salarisbedragen van bijlage C van het BBRA 1984 vast te stellen. De hoogte van deze compensatie-uitkering is afhankelijk van het voor de individuele schoonmaker geldende salarisbedrag van bijlage C van het BBRA 1984, de arbeidsduurfactor en de datum waarop de schoonmaker is overgekomen. Bij het vaststellen van de hoogte van de eenmalige uitkering wordt uiteraard ook rekening gehouden met de vakantie-uitkering en de voor schoonmakers in dienst van de Rijksschoonmaakorganisatie geldende eindejaarsuitkering.

In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2017–2018 is voor het jaar 2017 ook een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,2% overeengekomen voor schoonmakers met acht of meer dienstjaren. Deze schoonmakers in dienst van de Rijksschoonmaakorganisatie zullen daarom in de maand november een eindejaarsuitkering ontvangen van 2,4% in plaats van de reguliere 2,2%.

De bedragen in bijlage C worden met ingang van 1 juli 2017 op bovenstaande wijze aangepast. De nieuwe bedragen zijn als bijlage bij deze circulaire gevoegd en worden – samen met de eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering – nog geformaliseerd in regelgeving.

Naar verwachting zullen eind 2017 de salaristabellen voor 2018 bekend worden gemaakt, met daarin conform dezelfde systematiek als voor 2017 tevens de overeengekomen loonstijgingen uit de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2017-2018 verwerkt; te weten 0,75% met ingang van 1 januari 2018 en 1% per juli 2018.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan uitvoering te geven.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

Simone Roos

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

Bijlage bij circulaire 2017-0000331104

 

salaristabel per 1 juli 2016

uitgangspunt 1 januari 2017

salaristabel per 1 juli 2017

Groep

Functie

Leeftijd

Inleerperiode

 

Inleerperiode

 

Inleerperiode

 

1

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I

< 17 jr

561

686

562

687

573

701

 

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I

18 jr

745

863

746

864

761

881

 

Schoonmaakmedewerker keuken/catering I

19 jr

895

1035

896

1036

914

1057

   

20 jr

1045

1205

1046

1207

1067

1231

   

21 jr

1196

1377

1198

1381

1222

1409

   

> 22 jr

1440

 

1444

 

1473

 
 

Basisuurloon 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1608

 

1616

 

1648

 

Basisuurloon 8 en meer

   

1653

 

1661

 

1694

1-plus

Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II

< 17 jr

n.v.t.

727

n.v.t.

728

n.v.t.

743

 

Medewerker schoonmaakonderhoud en services I

18 jr

n.v.t.

911

n.v.t.

912

n.v.t.

930

 

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II

19 jr

n.v.t.

1091

n.v.t.

1092

n.v.t.

1114

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I

20 jr

n.v.t.

1270

n.v.t.

1332

n.v.t.

1359

 

Schoonmaakmedewerker keuken/catering II

21 jr

n.v.t.

1456

n.v.t.

1460

n.v.t.

1489

   

> 22 jr

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 
 

Basisuurloon 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1686

 

1692

 

1726

 

Basisuurloon 8 en meer

   

1732

 

1739

 

1774

2

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III

< 17 jr

650

771

651

772

664

787

 

Medewerker schoonmaakonderhoud en services II

18 jr

828

960

829

961

846

980

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II

19 jr

992

1149

993

1151

1013

1174

 

Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud I

20 jr

1157

1338

1159

1342

1182

1369

   

21 jr

1322

1515

1325

1520

1352

1550

   

> 22 jr

1549

 

1554

 

1585

 
 

Basisuurloon 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1770

 

1779

 

1815

 

Basisuurloon 8 en meer

   

1819

 

1828

 

1865

2-plus

Medewerker schoonmaakonderhoud en services III

< 17 jr

n.v.t.

813

n.v.t.

814

n.v.t.

830

 

Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III

18 jr

n.v.t.

1012

n.v.t.

1013

n.v.t.

1033

 

Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud II

19 jr

n.v.t.

1210

n.v.t.

1212

n.v.t.

1236

   

20 jr

n.v.t.

1428

n.v.t.

1432

n.v.t.

1461

   

21 jr

n.v.t.

1584

n.v.t.

1589

n.v.t.

1621

   

> 22 jr

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 
 

Basisuurloon 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1863

 

1871

 

1908

 

Basisuurloon 8 en meer

   

1920

 

1928

 

1967

3

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I

< 17 jr

727

849

728

850

743

867

   

18 jr

909

1056

910

1057

928

1078

   

19 jr

1089

1263

1090

1325

1112

1352

   

20 jr

1269

1470

1331

1475

1358

1505

   

21 jr

1455

1644

1459

1652

1488

1685

   

> 22 jr

1682

 

1688

 

1722

 
 

Basisuurloon 0 tot en met 7 dienstjaren

   

1945

 

1955

 

1994

 

Basisuurloon 8 en meer

   

1995

 

2006

 

2046

3-plus

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II

< 17 jr

n.v.t.

895

n.v.t.

896

n.v.t.

914

 

(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III

18 jr

n.v.t.

1112

n.v.t.

1114

n.v.t.

1136

   

19 jr

n.v.t.

1354

n.v.t.

1358

n.v.t.

1385

   

20 jr

n.v.t.

1529

n.v.t.

1534

n.v.t.

1565

   

21 jr

n.v.t.

1721

n.v.t.

1730

n.v.t.

1765

   

> 22 jr

n.v.t.

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 
 

Basisuurloon 0 tot en met 7 dienstjaren

   

2040

 

2051

 

2092

 

Basisuurloon 8 en meer

   

2094

 

2105

 

2147

Terug naar begin van de pagina