Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit deelneming Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

Geldend van 26-08-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2017, kenmerk 11706646 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker