Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2017–2018[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2019.]

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2017–2018

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op

artikel 2 lid 2a, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs

De afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2017–2018, worden vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit collegebesluit.

Artikel 2. Tijdsduur

De duur van de rekentoetsen wordt vastgesteld op:

2F 90 minuten;

2ER 120 minuten;

2A-ER 90 minuten

3F 120 minuten;

3ER 150 minuten

3S 120 minuten

Artikel 3. Bekendmaking

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant. De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.examenblad.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017 ten behoeve van het schooljaar 2017–2018.

Artikel 5. Citeertitel

Dit collegebesluit kan worden aangehaald als Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2017–2018.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2017–2018

De afnameperiodes van de rekentoets vo voor het schooljaar 2017–2018 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld.

Eerste afnameperiode

2A, 2F en 3F: dinsdag 9 januari t/m maandag 22 januari 2018

2A-ER, 2ER en 3ER: donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018

Tweede afnameperiode

2A, 2F, 3F en 3S: dinsdag 6 maart t/m maandag 19 maart 2018

2A-ER, 2ER en 3ER: donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018

Derde afnameperiode

2A, 2F en 3F: woensdag 30 mei t/m maandag 11 juni 2018

2A-ER, 2ER en 3ER: donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018

Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 20181

  • ^ [1]

    Rekenen maakt voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 30 mei t/m 11 juni ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.