Regeling militair luchthavenluchtverkeer luchthaven Lelystad

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2017, nr. IENM/BSK/265757, tot toelating van militair luchthavenluchtverkeer op luchthaven Lelystad (Regeling militair luchthavenluchtverkeer luchthaven Lelystad)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 8.78 in samenhang met artikel 8.24a, derde lid, van de Wet luchtvaart;

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1 Als gevallen waarin de exploitant van de luchthaven Lelystad luchthavenluchtverkeer ten behoeve van de militaire luchtvaart moet toelaten op de luchthaven Lelystad, worden aangewezen:

    • a. regeringsvluchten;

    • b. humanitair noodzakelijke vluchten;

    • c. operationeel noodzakelijke vluchten;

    • d. vluchten uit hoofde van een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling militair luchthavenluchtverkeer luchthaven Lelystad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina