Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2017, nr. 2017-0000097201, tot vaststelling van de regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag en wijziging van enkele ministeriƫle regelingen (Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag)

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Regeling cofinanciering sectorplannen.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Regeling vrijwilligerswerk in de WW.]

Artikel 6

  • 1 De artikelen 3, 4 en 5 van deze regeling treden in werking met ingang van 1 juli 2017.

  • 2 De artikelen 1, 2 en 7 van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher