Tijdelijke regeling vervoersverbod Emmen – Borger-Odoorn 2017

[Regeling vervallen per 24-07-2017.]
Geldend van 09-06-2017 t/m 23-07-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 juni 2017, nr. WJZ/17090671, houdende een verbod op het vervoer van bijen in of vanuit een 3 km-gebied in Emmen – Borger-Odoorn (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Emmen – Borger-Odoorn 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1992, L 268) en de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-07-2017]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf de kruising Dorpsstraat (Ees)–Boerweg, Boerweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterweg.

 • 2. Oosterweg volgen in noordelijke richting tot aan Buinerweg.

 • 3. Buinerweg volgen in oostelijke richting tot aan Bosrand.

 • 4. Bosrand volgen in zuidelijke richting overgaand in Voorbosweg tot aan Boslaan.

 • 5. Boslaan volgen in noordelijke richting tot aan bosrand.

 • 6. Bosrand volgen in oodtelijke richting overgaand in Exloërweg.

 • 7. Exloërweg volgen in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan Achterste Velddijk.

 • 8. Achterste Velddijk volgen in oostelijke richting tot aan Beeksdijk.

 • 9. Beeksdijk volgen in noordelijke richting tot aan Osdijk.

 • 10. Osdijk volgen in oostelijke richting tot aan Zuurdijk.

 • 11. Zuurdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Vosholtsdijk tot aan Nieuwe Dijk overgaand in 1e Exloërmond tot aan Dreefleiding (water).

 • 12. Dreefleiding volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Exloërkijl Noord overgaand in Exloërkijl Zuid overgaand in Vrijheidslaan tot aan Noorderdiep.

 • 13. Noorderdiep volgen in zuidwestelijke richting tot aan Valtherblokken-Noord.

 • 14. Valtherblokken-Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Valtherdijk.

 • 15. Valtherdijk volgen in oostelijke richting tot aan Paardeweidsdijkje.

 • 16. Paardeweidsdijkje tot aan Noordveenkanaal NZ.

 • 17. Noordveenkanaal NZ volgen in oostelijke richting overgaand in Weerdingerkanaal NZ tot aan Vledderdiep.

 • 18. Vledderdiep volgen in zuidelijke richting tot aan Weerdingerkanaal ZZ.

 • 19. Weerdingerkanaal ZZ volgen in westelijke richting tot aan Derde Kruisdiep OZ.

 • 20. Derde Kruisdiep Oz volgen in zuidoostelijke richting tot aan Siepelveenwijk NZ.

 • 21. Siepelveenwijk NZ volgen in oostelijke richting tot aan afwateringskanaal t.h.v. Siepelveenwijk ZZ 100.

 • 22. Afwateringskanaal volgen in zuidelijke richting N391 overstekend tot aan Woldweg.

 • 23. Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hogesloot.

 • 24. Hogesloot volgen in zuidelijke richting tot aan Veenakkers.

 • 25. Pottendijk OZ volgen in oostelijke richting tot aan afwateringskanaal t.h.v. Veenakkers 30.

 • 26. Afwateringskanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaal B ZZ.

 • 27. Kanaal B ZZ volgen in westelijke richting tot aan Vegterswijk.

 • 28. Vegterswijk volgen in zuidelijke richting tot aan Emmerweg.

 • 29. Emmerweg volgen in westelijke richting tot aan N391.

 • 30. N391 volgen in zuidelijke richting tot aan Houtweg.

 • 31. Houtweg volgen in westelijke richting overgaand in Boslaan tot aan Kolhoopstraat.

 • 32. Kolhoopstraat volgen in westelijke richting tot aan Weerdingerstraat.

 • 33. Weerdingerstraat volgen in westelijke richting tot aan Noordeind.

 • 34. Noordeind volgen in noordelijke richting overgaand in Odoornerweg tot aan Hoofdweg.

 • 35. Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Melkweg.

 • 36. Melkweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Odoornerweg.

 • 37. Odoornerweg volgen in westelijke richting overgaand in Valtherweg tot aan Hoofdstraat.

 • 38. Hoofdstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Borgerderweg overgaand in Odoorenerstraat overgaand in Dorpsstraat tot aan Boerweg.

Artikel 2

[Vervallen per 24-07-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 3

[Vervallen per 24-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod Emmen – Borger-Odoorn 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 juni 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina