Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet wapens en munitie, Flora- en faunawet en Wet natuurbescherming (versterking beheersing legaal wapenbezit)

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet wapens en munitie.]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet natuurbescherming.]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen