Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verlenging werkingsduur Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Geldend van 15-06-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 juni 2017, nr. MinBuZa-2017.733616, tot verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.]

Artikel II

Het vervallen van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 op grond van artikel 11.2 van die regeling, zoals luidend na totstandkoming van deze regeling, heeft geen gevolgen voor:

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

A.G. Koenders