Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten vijf en tien euro ter gelegenheid van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis

Geldend van 15-06-2017 t/m heden

Besluit van 6 juni 2017, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2017 worden uitgegeven ter gelegenheid van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 30 mei 2017, 2017-0000098340 directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis zijn:

  op zowel de voorzijde als keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: een gekantelde globe bekleed met een sluitend patroon van kruizen met op de voorgrond aan de onderzijde Onze beeltenis en profil, langs de rand aan de bovenzijde de tekst «150 JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS» en langs de rand aan de onderzijde de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN» met linksboven langs de rand de waardeaanduiding respectievelijk «5 EURO» en «10 EURO» en rechtsonder langs de rand het jaartal «2017» omgeven door het teken van de Muntmeester

  Bijlage 258754.png

  en het teken van het Munthuis

  Bijlage 258755.png

  :

  Bijlage 258756.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juni 2017. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 9 juni 2017, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 10 juni 2017.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de veertiende juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina