Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanwijzing financier

Geldend van 03-06-2017 t/m heden

Besluit van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 14 april 2017, nr. MD201712INSTHH, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor aangelegenheden met betrekking tot de aanwijzing van Future Food Fund Coöperatief U.A. en Nordian Fund IIA Coöperatief U.A. als financier (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanwijzing financier)

De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

Gelet op artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier

Besluit:

Artikel 1

Ik maak gebruik van de aan mij verleende bevoegdheid in artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging door het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken 2017 hierop van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 april 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanwijzing financier.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 april 2017

H.A. Harmsma

algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland